Công ty TNHH Ngày Mặt Trời

174 Tố Hữu, Hải Châu, Đà Nẵng

Công ty TNHH ngày mặt trời

Số 174 Tố Hữu, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 02363 623468
Fax: 02363 623479
Hotline: 0905 909639

E-mail: dkkdpro@gmail.com