0905.909.639

Các thủ tục kế toán về thuế cho doanh nghiệp mới thành lập

Doanh nghiệp mới thành lập cần nhiều thủ tục, hồ sơ nộp cho cơ quan thuế sau khi nhận được giấy phép đăng ký kinh doanh. Các thủ tục thuế cho một công ty mới thành lập bao gồm các khoản sau đây được dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Đà Nẵng công ty Ngày Mặt Trời chia sẻ.

1. Kê khai thuế môn bài:

Nếu công ty mới thành lập mà có phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh ngay: Thời hạn là ngày cuối cùng của tháng thành lập theo giấy đăng ký kinh doanh.

Nếu công ty mới thành lập chưa có phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh: Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài và tiền thuế môn bài là 30 ngày kể từ ngày cấp giấy đăng ký kinh doanh.

Doanh nghiệp thành lập trước ngày 30 tháng 6 hàng năm phải đóng thuế môn bài cả năm. Doanh nghiệp thành lập sau ngày 1 tháng 7 phải đóng thuế môn bài nữa năm.

Mức thuế môn bài dựa vào bậc thuế, bậc thuế căn cứ trên số vốn điều lệ của doanh nghiệp.

Các mức thuế môn bài doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan thuế bao gồm:

– Đối với doanh nghiệp có vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng: mức thuế phải nộp là 3.000.000đ

– Đối với doanh nghiệp có vốn điều lệ dưới 10 tỷ đồng: mức thuế phải nộp là 2.000.000đ

– Đối với các chi nhánh, văn phòng đại diện: mức thuế phải nộp là 1.000.000đ.

2. Khai thuế GTGT

Doanh nghiệp mới thành lập được mặc định kê khai thuế theo quý và phương pháp tính thuế trực tiếp.

3. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp ( thuế TNDN ):

– Doanh nghiệp mới thành lập: Hàng quý sẽ tự tính tiền thuế tạm nộp hàng quý thuế suất là 22%.

– Kết thúc năm tài chính nếu doanh thu bình quân của các tháng dưới 1,67 tỷ thì doanh nghiệp quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo thuế suất 20%.

– Thời hạn nộp tiền thuế TNDN tạm tính theo quý: Chậm nhất là ngày thứ 30 của quý sau. (Cụ thể các ngày: 30/04, 30/7, 30/10, 30/01).

4. Kê khai thuế thu nhập cá nhân ( thuế TNCN ):

– Doanh nghiệp mới thành lập sẽ phải kê khai thuế TNCN theo tháng theo 2 trường hợp sau:

+ Nếu trong tháng phát sinh số thuế TNCN phải nộp trên 50.000.000đ thì kê khai theo tháng.

+ Nếu trong tháng phát sinh số thuế phải nộp dưới 50.000.000đ thì kê khai theo quý.

5. Đặt in hoặc mua hóa đơn:

Nếu doanh nghiệp đã đủ điều kiện đăng ký kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và đã được cơ quan thuế chấp nhận cho phép sử dụng hóa đơn đặt in.

– Tiến hành đặt in hóa đơn GTGT. Thủ tục cần bản sao giấy ĐKKD, CMND giám đốc, Chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

– Làm Thông báo phát hành hóa đơn: Doanh nghiệp cần làm Thông báo phát hành hóa đơn trên phần mềm HTKK và gửi qua mạng đến cơ quan thuế. Sau đó đem mẫu hóa đơn và thông báo đã nộp gửi cơ quan thuế. 5 ngày sau doanh nghiệp sẽ được sử dụng hóa đơn GTGT.

Nếu doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì phải làm thủ tục mua hóa đơn bán hàng trực tiếp tại cơ quan thuế. Lưu ý đây hóa đơn bán hàng thông thường, không phải hóa đơn GTGT.

6. Lập tài khoản ngân hàng

7. Khai báo lao động và bảo hiểm xã hội

8. Lập bảng định mức nguyên vật liệu:

– Nếu là doanh nghiệp sản xuất thì doanh nghiệp phải lập Bảng định mức nguyên vật liệu cho tất cả các sản phẩm của doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp tự xây dựng, quản lý định mức tiêu hao nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa sử dụng vào sản xuất, kinh doanh. Định mức này được xây dựng từ đầu năm hoặc đầu kỳ sản xuất sản phẩm và lưu tại DN.

9. Đăng ký phương pháp khấu hoa tài sản cố định

Lập và nộp bản thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định kể từ ngày phát sinh tài sản cố định.

Muốn biết thêm các thông tin xin vui lòng liên hệ với công ty Ngày Mặt Trời qua hotline 0905 909 639 để được tư vấn.

Xem thêm: Việc cần làm sau khi đăng ký thành ập doanh nghiệp

Website công ty dịch vụ thành lập doanh nghiệp ở Đà Nẵng http://ngaymattroi.com

Các thủ tục kế toán về thuế cho doanh nghiệp mới thành lập
Rate this post

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *